W ramach prac porządkowych wykonujemy następujące usługi:


 Sprzątanie obiektów przemysłowych, na obszarach terenów zewnętrznych (dróg, trawników, infrastruktury technicznej);

 Zamiatanie sprzętem specjalistycznym (zamiatarka mechaniczna);

 Koszenie trawy;

 Wycinka drzew i krzewów;

 Odgruzowywanie terenu;

 Zimowe utrzymanie parkingów, ciągów komunikacyjnych i dróg wewnętrznych, położonych na obszarach obsługiwanych  nieruchomości.