Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych obejmuje:

 

 Przygotowanie terenu z pracami zabezpieczającymi takimi jak ogrodzenie terenu rozbiórki, odłączenie instalacji elektrycznej,  wod.-  kan. itp.;

 Wykonanie rozbiórki obiektu wraz z fundamentami z zachowaniem porządku na bieżąco w rejonie prowadzonych prac;

 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją;

 Uporządkowanie terenu po rozbiórce.