Prowadzimy sprzedaż detaliczną następujących produktów:

 Grzejniki panelowe;

 Farby do ścian Excellence;

 Wapno do rekultywacji gruntu;

 Kruszywo betonowe i ceglane z rozbiórek;

 Żwir;

 Drewno na opał, pochodzące  z rozbiórek oraz wycinki drzew;

 Części kanalizacyjne;

 Wieszaki do rur;

 Zbiorniki na olej o pojemności 1000 l na europalecie.