Dokonujemy napraw, serwisu i czyszczenia wszystkich rodzajów systemów odwadniających i wodno-kanalizacyjnych. W zakresie tej usługi mieszczą się:

 

Renowacja studni głębinowych;

Likwidacja ujęć wodnych;

Wymiana agregatów pompowych;

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (zewnętrznej i wewnętrznej);

Czyszczenie i dezynfekcja studni głębinowych;

Renowacja stacji uzdatniania wody;

Czyszczenie sieci kanalizacyjnych;

Renowacja sieci kanalizacyjnych;

Czyszczenie zbiorników wodno-kanalizacyjnych oraz łapaczy olejów.