W ramach usług wodno-kanalizacyjnych oferujemy:

 

  Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej,

  Projekt i wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków,

  Remonty przepompowni ścieków i ujęć ścieków,

  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

  Montaż oraz wymiana wodomierzy z możliwością dostawy wodomierzy